ALEKSANDAR BONAČIĆ

Aleksandar Bonačić  rođen je u Zadru gdje i živi. Od 2000. godine intenzivnije se bavi fotografijom, a  rezultat tog rada vidljivi su po više samostalnih izložbi kao i nekoliko skupnih. Od samostalnih izložbi izdvajaju se „Akvarel, sjene...“ u izlozima trgovina ulica Borelli i Madijevaca 2005.(Zadar), “Vol u magli – trilogija“ u „Arsenalu“ 2006.(Zadar) ,1/3“ u Salima na Dugom otoku u prostoru stare tvornice ribe „Mardešić“ također 2006., „Lancunanje“ u galeriji „Cro Art Photo Club“ – a u Zagrebu 2006./2007. „Povratak“ u moru pored zadarskog mosta 2007. i „Kvarte“ u Cro Art Photo Clubu , Zagreb 2008. , dok između skupnih izložbi svakako odskaču; zajednički nastup sa još šestoricom ponajboljih zadarskih fotografa, u sklopu manifestacije „Zadar,more“ 2005., skupne izložbe članova „Cro Art Photo Club“-a, koje se održavaju u Zagrebu u galeriji kluba , „Fragmenti“ u arheološkim iskopinama na trgu Petra Zoranića u Zadru uz još dva zadarska fotografa , osnivanje foto grupe „5.exe“ sa još četiri zadarska fotografa i postavljanje pet zajedničkih gigantskih fotografija na gradske bedeme (2009.) Tu su i izložbe  sa udrugom „ZADART“, te sudjelovanje na međunarodnim izložbama „Čovjek i more“ – Kukljica (diploma za c/b fotografiju ), Foto salon Vinkovci 2007.,2008.,2009., izložba BBSV Digital Master Circuit 2007.,2008., Austrija, Foto salon Osijek 2007.,2008.,2009., , izložba hrvatskog Foto kino saveza „Hrvatska fotografija 2007.“ i 2008. ,izložba „Otočki fotografi“ u izboru Ante Jaše. (02./03.2008. i 2009.) , međunarodna izložba fotografije Malmo, Švedska 2008. Član je  likovne udruge "Zadart" , "Cro Art Photo Club" – a  i  fotogrupe „5.exe“

SAMOSTALNE IZLOŽBE:

 • „AKVAREL, SJENE...“ - izlozi trgovina u ulicama Borelli i Madijevaca , Zadar, 2005.
 • „VOL U MAGLI – TRILOGIJA“ – Arsenal, Zadar, 2006.
 • "1/3“ –  napušteni prostor stare tvornice riba, Sali, Dugi otok 2006.
 • „LANCUNANJE“ – galerija „CroArt Photo Club“ – a , Zagreb 2006./2007.
 • „POVRATAK“ – izložba na površini mora pored zadarskog mosta , 2007.
 • „KVARTE“ - galerija „Cro Art Photo Club“, Zagreb, 2008.

 SKUPNE IZLOŽBE:   

 •  „Zadar, more“ – Arsenal, Zadar, 2005.
 • „Fragmenti“ u arheološkim iskopinama na trgu Petra Zoranića , Zadar, 2007.
 • „Čovjek i more“ – Kukljica, 2006. ,2007. (diploma za c/b fotografiju ), 2008. , 2009.
 • „Foto salon Vinkovci“  - 2007.,2008.,2009.
 • Foto salon Osijek „ - 2007.,2008.,2009.
 • „Hrvatska fotografija“ -  2007. i 2008.
 • BBSV Digital Master Circuit 2007.,2008., Austrija
 • „Otočki fotografi"  - 2008. i 2009.
 • Međunarodna izložba fotografije Malmo, Švedska, 2008.
 • Foto grupa „5.exe“ – „BEDEMI“ – 2009.
 • Izložbe sa „ZADART“ – om i članovima „Cro Art Photo Club“ – a