ARHIVA IZLOŽBI 2006

2005 2007 2008 2009 2010 2011

19. 01 - 08. 02. 2006.
RATKO MAVAR
"PIJESAK I LED "
09. 02. - 22. 02. 2006.
BRANKA PRIMORAC
"POGLED U KROŠNJE "
02. 03. - 15. 03. 2006.
FOTOKLUB "SLOBODA - VIS"
"ŠPANCIR FEST 2006. "

16. 03. - 12. 04. 2006.
MARKO ČOLIĆ
"OTKRIVANJA"
13.04. - 10.05.2006.
MIRANDA LEGOVIĆ
"LATENTNA TOPLINA BOJE "
24. 05. - 15 .06. 2006.
IVAN LADISLAV GALETA
"PROŠIRENA FOTOGRAFIJA"

29.06. - 01.09.2006.
SKUPNA IZLOŽBA
"CRO ART PHOTO CLUB "
07.09. - 04.10.2006.
PETAR DABAC
"FOTOGRAFIJE"
18.10. - 02.11.2006.
ANA TEPAVAC
"SARBUN, STINJE "

02. - 23.11.2006.
MILJENKO MAROTTI
"DIGITALNI DUETI "
23.11. - 14.12.2006.
NADIA VIZINTIN
"FOTOGRAFIJE"
14.12. 2006. - 04..01. 2007.
ALEKSANDAR BONAČIĆ
"LANCUNANJE"