ARHIVA IZLOŽBI 2010

2005 2006 2007 2008 2009 2011


14. 01. - 02 .02. 2010.
IZLOŽBA FOTOGRAFIJA
DARKO BAKLIŽA "NOTES"
04. 02. -11 .02. 2010.
IZLOŽBA FOTOGRAFIJA
POLAZNIKA TEČAJEVA
11. 02. - 23 .02. 2010.
SKUPNA IZLOŽBA FOTOGRAFIJA
ČLANOVA KLUBA

"S MASKOM SE LAKŠE ŽIVI"

25. 02. - 17 .03. 2010.
IZLOŽBA FOTOGRAFIJA
MILJENKA MAROTTIJA

"AGRAMER U ZEMLJI MASAIA"
17. 03. - 07 .04. 2010.
IZLOŽBA FOTOGRAFIJA IRSKOG AUTORA
JAMES CLANCY

"BORDER COUNTRY"
08. 04. - 27 .04. 2010.
IZLOŽBA FOTOGRAFIJA
IVAN KOVAČ
"KOMIŽA SANJIVE SLIKE"

29. 04. - 12 .05. 2010.
IZLOŽBA FOTOGRAFIJA
POLAZNIKA OBRTNIČKIH I
UMJETNIČKIH SREDNJIH ŠKOLA
13. 05. - 07. 06. 2010.
IZLOŽBA FOTOGRAFIJA
PETAR DABAC
PORTRETI
08. - 23. 06. 2010.
IZLOŽBA FOTOGRAFIJA
GORAN VRANIĆ
ARHAJSKI RITMOVI

24. - 30. 6. 2010.
IZLOŽBA FOTOGRAFIJA
„Provincial Reconstruction Team of the Czech Republic in Logar, Afghanistan“
01. 07. - 25. 08. 2010.
Skupna izložba fotografija
"OKO AMATERA"
u organizaciji Visoke škole za poslovanje i upravljanje
"Baltazar Adam Krčević"
i Cro Art Photo Club-a
26. 08. - 28. 09. 2010.
Skupna izložba fotografija
polaznika tečaja
"FOTOSOFIA 5"

09. - 29. 09. 2010.
Zajednička izložba fotografija i slika na staklu
FUZIJA FOTOGRAFIJA I STAKLA
Zdenka Schonwald
&
Zdenka Reščić
09. - 29. 09. 2010.
Izložba fotografija
ANDREASOLAR
"PORTRETI IZ SAHARE"

30. 09. - 20. 10. 2010.
21. 10. - 10. 11. 2010.
Izložba fotografija
VESNA ĐUKIĆ
"FOTOGRAFIJE"

11. 11. - 15. 12. 2010.
Izložba aktova iz privatne kolekcije
Luke Marottia
"TVOJE TIJELO, KUĆA MOJA"
  16. 12. 2010. - 06. 01. 2011.
Izložba karikatura Davora Štambuka i humorističnih fotografija skupine autora
"MOŠ' SE SLIKAT"